Start studying Etik och moral. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

2019

18 mar 2019 - göra etiska reflektioner utifrån pliktetik, konsekvensetik, situationsetik och dygdetik. Kontakt. För frågor om kursämnen inom ST. E-post: 

Blev det bra, då var det rätt. Anta att man vill göra sin vän glad genom att ordna en stor fest Konsekvensetik är en vanlig beteckning för alla etiska teorier, som definierar handlingens etiska riktighet utifrån dess konsekvenser. Utifrån konsekvensetiken är en handling med goda konsekvenser all (…) Med pliktetik menar man att göra rätt är att följa vissa plikter. Konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas. Det som bestämmer om det vi gör är moraliskt rätt eller inte är resultatet. Blev det bra, då var det rätt.

Pliktetik konsekvensetik

  1. Datorn hackar när jag kollar på film
  2. Abff 04 punkt 47

Allt för att de  Jag tar inte upp alla, de som kommer att nämnas är pliktetik (regeletik), sinnelagsetik, konsekvensetik och dygdetik. När man hamnar i olika situationer i livet är  Beskriv de olika etiska synsätten (pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik, situationsetik). Ta fram egna etiska situationer och förklara hur du förhåller dig i de här  Den konsekvensetiska norm- teorin å andra sidan ser till nyttan av här emot ett pliktetiskt resonemang: är det i något fall fel att försöka påverka en människas  Etikskolor och Heinz dilemma är en Goole-presentation om tre av de vanligaste etikskolorna (pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik) lämplig för  Pliktetik menas med vad mad plikten säger, alttå vad man borde göra. Plikten säger att man ska säga till om någon har fuskat på ett prov. Litet test på fredag – de etiska modellerna (pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik).

Etik & moral (resoenra, (pliktetik, konsekvensetik, sinneslagsetik, dygdetik), etik, moral, Etik & moral, så formas man)

Påstående Pliktetik Konsekvensetik Sinnelagsetik Om en kompis frågar mig om hennes nya jeans är snygga säger jag ”ja”, även om jag inte tycker det. X (b) En elev har markerat med ett kryss att påståendet i den grå rutan ovan är ett exempel på konsekvensetik. Motivera varför påståendet skulle kunna vara ett exempel på konse Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp ”Man handlar moraliskt och tänker etiskt” konsekvensetik.

Kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser! Sammanfattning Konsekvenser för vem? En handling kan delas in i tre delar: Avsikt Aktiviteten Konsekvenser En handling är bra om den medför goda konskvenser för Pliktetik - aktiviteten Regler/plikter styr Problem: Plikter krockar

Konsekvensetik För konsekvensetikern är handlingens konsekvenser avgörande. Den handling som skapar absolut bäst konsekvenser för ett så stort antal som möjligt är alltid rätt.

Pliktetik konsekvensetik

Enligt det tänkandet är det alltså att en Medan konsekvensetiken fokuserar på konsekvenserna av en given handling, lägger pliktetiken fokus på handlingen i sig. Enligt pliktetiken är det helt enkelt vissa typer av handlingar, som alltid är etiskt felaktiga – oavsett om de kanske skulle ha goda konsekvenser i en konkret situation. sjuksköterskan bör ha kunskap om är dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Aristoteles är grundare för dygdetiken (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Dygder står för moraliskt goda karaktärsdrag som människan får genom fostran och goda erfarenheter.
Vad betyder ds pa tinder

Pliktetik konsekvensetik

Konsekvenserna är ointressanta  PLIKTETIK: Det finns regler för vad som är rätt och fel.

Pliktetik Vi anser att man inte har något specifik plikt att donera ett organ, när det gäller lag och rätt. Däremot den personliga pliktetiken kan utforma sig annorlunda när det gäller släkt och vänner, eller personer man känner. Pliktetik och konsekvensetik är två helt olika etiker som skiljer sig åt, men de har även vissa likheter.
Sca forest and timber

Pliktetik konsekvensetik dina pitea
seniorarbete malmö
easycruit visma
marie eklund keramik
mecenat nordic wellness
d ivy college

Några etiska teorier. 23. Nyttoetik (eller konsekvensetik). 23. Pliktetik (eller principetik). 23. Sinnelagsetik. 24. Relationsetik. 24. Några fallbeskrivningar. 25. Erik.

Konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas. Vad de tre etiska teorierna pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik betyder.


Prestashop inflator
sjuksköterska behorighet

Vad innebär pliktetik och konsekvensetik? Hur kan man se på till exempel dödshjälp enligt dessa former av etik? 3. Redogör för olika uppfattningar om kristen 

Pliktetik. av L Lövebrant · 2016 — Konsekvensetiken ser endast till konsekvenserna av en handling Anledningen till att konsekvensetik, pliktetik samt rättighetsetik valts ut är Torbjörn Tännsjös. konsekvensetik. konsekvensetik, effektetik , teleologisk etik, normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt med  vad är skillnader mellan de etiska teori pliktetik, sinnelagsetik och konsekvensetik. Alltså hur kan en pliktetiker respektive en sinnelagsetiker  Sinnelagsetiken är motsatt konsekvensetiken som ser en handlings moraliska värde efter dess konsekvenser. Sinnelagsetik ska inte blandas ihop med dygdetik. Förklara etikens tre huvudvägar: Pliktetik, Konsekvensetik och Sinnelagsetik.