23 maj 2017 Språket och berättelsen 3 är ett läromedel för kursen Svenska 3 på gymnasiet. skriva ett bra tal och att framföra det väl, både argumenterande tal och högtidstal. Till vetenskapliga texter hör utredande text som ti

351

Exempel. Det nationella provet i svenska 3 och svenska som andraspråk 3 består av uppgifter som på olika sätt är kopplade till ett tema. På denna sida visar vi exempel på texter och provuppgifter samt på elevlösningar med kommentarer. Av upphovsrättsliga skäl kommer vi inte att kunna visa hela prov.

Att framföra ett argumenterande tal är en spännan (…) Tips på ämnen till argumenterande tal Tjena, jag går Teknik på gymnasiet och i vår svenska kurs om retorik fick vi uppgiften att hålla ett argumenterande tal. Talet kan vara om exakt vad som helst men jag har en riktig idétorka så jag undrar om Sweddit kanske har något aktuellt eller intressant som jag skulle göra mitt tal om? Svenska tal är tänkt att vara en resurs för studenter i retorik, talskrivare och andra intresserade av samtida och historisk svensk talekonst - eller helt enkelt på jakt efter tal på svenska. Talen är sammanställda från olika arkiv och samlingar. [SVENSKA 1] Carina Sida 1 Argumenterande tal Nu är det dags för dig att förbereda ett tal där du ska argumentera för eller emot ett ämne som du väljer själv! Vi brainstormar tillsammans i klassen så du har något att utgå ifrån!

Argumenterande tal exempel svenska 3

  1. Restaurant facket
  2. Social natverk
  3. Alvesson organisationskultur
  4. Falttest forsvarsmakten
  5. Mats eklund

Argument 3 a) Förklara argumentet b) Citera källa eller hänvisa till källa c) Övergång till nästa argument C. Avslutning 1. Sammanfattning 2. Hänvisa till tesen. Uppmana läsaren/lyssnaren att göra något eller lämna dem med en tanke Skriv din argumenterande text!

10 jun 2013 Denna vecka har vi arbetat med argumenterande text i klass 3A! I Fas 1 fick eleverna se bilder på barn i skoluniform. En del av el…

Innehåll Innehållet i anförandet ska vara argumenterande till sin karaktär, vilket innebär att det ska innehålla en tes och en argumentation som stöder tesen. Inom denna Tips på vad jag kan hålla argumenterande tal om!!

Mina elever i Svenska 3 ska hålla argumenterande tal inom litteraturvetenskap. De väljer bland olika teser och ska basera talet på ett antal källor om litteratur och läsning, samt den roman de precis har läst.

franskans inflytande under 1700-talet). Att argumentera ingår som bekant i alla svenskkurser på gymnasiet. Jag har planer på att testa en ny idé, i mitt fall i Svenska 3, men det fungerar ju även i andra årskurser.

Argumenterande tal exempel svenska 3

I talets inledning ska man väcka åhörarnas välvilja (de ska tänka att du som talar är en trevlig och bra person) och intresse.
Manilla masters

Argumenterande tal exempel svenska 3

Därför är lektionen uppdelad i tre steg, där lärarens roll minskar för varje genomgång.

Du lär dig  1 nov 2013 Du ska sedan göra om din insändare till ett argumenterande tal som du Jag tar inte upp alla argument och exempel som jag kan komma på  Argumenterande tal i Svenska 3. Talet bedömdes på A nivå.Distansutbildning är så mycket bättre än den traditionella utbildningen!Glöm inte att gilla, komment Svenska 3 Argumenterande tal Varför är det bara kvinnors ansvar att avstyra en våldtäkt? Sovmorgon | Argumenterande tal Svenska 3. Ett argumenterande tal i Svenska 3 på Ekonomiprogrammet (EK) om att skolan borde börja senare på morgonen så att eleverna får sova lite längre.
Skal till iphone 5 s

Argumenterande tal exempel svenska 3 valnämndens preliminära rösträkning
sophiahemmet högskola
behörighet lärare svenska som andraspråk
doom 1 cd
arja saijonmaa melodifestivalen 2021
differentiering individualisering

8 okt 2014 Kom ihåg några viktiga saker när ni skriver era tal. Talet ska bygga på att ni argumenterar för eller mot en åsikt om någonting! Ni ska inte främst 

att presentera dina argument (minst tre) underbyggda av exempel/fakta från ditt liv  30 mar 2019 I detta område fokuserade vi på argumenterande texter om miljö eller hälsa. Det ligger under Svenska och sedan Argumenterande text. 22 jan 2018 Bilden visar en sammanställning över ämnen som mina elever i Svenska 3 vill hålla argumenterande tal om.


Aktia bank plc
akupressur fötter

Tips på ämnen till argumenterande tal Tjena, jag går Teknik på gymnasiet och i vår svenska kurs om retorik fick vi uppgiften att hålla ett argumenterande tal. Talet kan vara om exakt vad som helst men jag har en riktig idétorka så jag undrar om Sweddit kanske har något aktuellt eller intressant som jag skulle göra mitt tal om?

Eleven ger en rad exempel på hur idrott påverkar både kropp och själ positivt, och diskuterar även ämnet utifrå (…) SVENSKA 3 Carina Sida 1 Mall till argumenterande text Först och främst… Bestäm tesen! I en argumenterande text är det extra viktigt att du har gjort klart för dig vad du vill uppnå! Vad är det du vill övertyga dina läsare om? Alla hundar ska hållas kopplade! Gör tesen tydlig: Jag anser att alla hundar ska hållas kopplade! Lista argument!