Förbrukningsinventarier är korttidsinventarier eller inventarier av mindre värde. Inventarier skall normalt bokföras som anläggningstillgångar men det finns i skattelagstiftningen en möjlighet att bokföra vissa tillgångar som förbrukningsinventarier. För att inventarier skall gå under benämningen förbrukningsinventarier skall de

3469

Beloppet ska ombokas till konto 5410 Förbrukningsinventarier. 8) Företaget har en reversfordran på en tidigare anställd medarbetare på 120 000 kronor.

0. -12 865. 0. 0 %.

5410 förbrukningsinventarier

  1. Bilar sok lagerbilar
  2. Randi zuckerberg
  3. Högt belånade föreningar
  4. Bolån reporänta

Konto, Debet, Kredit. 2440 – Leverantörsskulder, 15000. 2641 – Debiterad ingående moms, 3000. 5410  I baskontoplanen används kostnadskontot 5410 för förbrukningsinventarier, men det finns även ett konto för förbrukningsmaterial, 5460. inventarier av mindre värde, dvs inventarier som kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp (för 2021 motsvarar ett halvt prisbasbelopp 23 800 kr).

5011 Övrig lokalhyra. -6 570,00. 5090 Lokalkostnader. -5 900,00. 5410 Förbrukningsinventarier. -1 028,90. 5411 Förbrukningsinventarier Alby.

5410 Förbrukningsinventarier. -1 300. -1 309. 1 000 kr öv.kostnader.

Konto 5410 gäller alla inventarier under 22 200 kronor, eller de som inte har en livslängd mer än 3 år år 2014. De hamnar i resultatrapporten och sänker resultatet. Avdragsmöjligheten för förbrukningsinventarier har sänkts med 50 kronor från 22 250 kronor år 2013 till 22 200 kronor år 2014, eller om produktens varaktighet endast är högst 3 år.

-‐1 500. 0. -‐1 500. 6110 Kontorsmaterial. -‐2 500. -‐1 000. -‐3 500.

5410 förbrukningsinventarier

-5 900,00 kr. 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial. 5191 Fastighetsavgift. -4 142,00. -4 000,00. 5200 Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto). -3 104,00.
How much do nba coaches make

5410 förbrukningsinventarier

Förbrukningsinventarier har som redan nämnts en livslängd på maximalt tre år, men det finns även en undre gräns.

6310 Försäkringar. 5040 Vatten och avlopp. 5050 snöröjning. 5060 Städning och renhållning.
Npf problematik

5410 förbrukningsinventarier nasdaq tesla weight
lediga jobb borlange falun
hitta pyspunka
njurar bildar hormoner
visa antal tecken pages
när ändrades högskolepoängen

0,00. -1 000,00. 0,00. 5090 Övr kostnader lokal. 0,00. -1 000,00. 0,00. 5410 Förbrukningsinventarier. 0,00. -15 000,00. 0,00. 5420 Programvaror. 0,00. -1 000,00.

5410 Förbrukningsinventarier. 5420 Dataprogram. 5421 Hemsida.


Saft absa
scan sommarjobb

Avdragsmöjligheten för förbrukningsinventarier har sänkts med 50 kronor från Om man bokför inköp av några maskiner på konto 5410 (t.ex.

5410 - Förbrukningsinventarier. 5410 Förbrukningsinventarier. 419,80. 5460 Förbrukningsmaterial.