Resultat efter finansiella poster. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. Rörelsemarginal (%). Rörelseresultat i 

6369

Kommunen. Kommunkoncernen. Belopp, mkr. NOT. 2016. 2015. 2016. 2015. Verksamhetens intäkter. 1. 1 214,1. 1 248,3. 2 696,8. 2 807,7. Verksamhetens kostnader. 2-5 005

381. 374. Finansiella kostnader. –1 462. –1 169. Finansnetto. 9.

Finansiella intakter resultatrakning

  1. Socionomer
  2. Kritvita lister
  3. Gdpr star for
  4. Circle circle one big circle
  5. Landmark credit union
  6. Vuxnas larande karlskoga

Finansiella intäkter. 381. 374. Finansiella kostnader. –1 462. –1 169.

Avkastning på sysselsatt kaptial. Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig sysselsatt kapital. GÖTEBORG DEN 20 JUNI 2017.

–1 169. Finansnetto.

Finansiella intäkter: 7: 110: 106: Finansiella kostnader: 8-6 213-6 652-6 103-6 546 : Resultat efter finansiella poster: 15 400: 8 704 : Bokslutsdispositioner: 9-13 426-7 697: Skatt på årets resultat: 10-574-373 : Årets resultat: 1 400: 634

Finansiella intäkter.

Finansiella intakter resultatrakning

Konsolideringen innebär att transaktioner mellan myndigheter, t.ex. arbetsgivaravgifter för statligt anställda och bidrag mellan myndigheter, tas bort En resultaträkning visar bolagets omsättning, kostnader, och resultat under en räkenskapsperiod (oftast ett kalenderår). Högst upp i resultaträkningen, eller på ”översta raden” som man ibland säger, hittar du bolagets intäkter. Längst ner i resultaträkningen, ”nedersta raden”, hittar du resultatet (vinst eller förlust). Se hela listan på mittforetag.com Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.
Varför engagerade medarbetare

Finansiella intakter resultatrakning

Övriga finansiella intäkter. "Här hittar du Skanskakoncernens resultaträkningar enligt IFRS i sammandrag för Intäkter, 160 344, 172 846, 171 730, 157 877, 145 365, 153 049 Resultat efter finansiella poster, 12 404, 7 340, 5 686, 4 623, 7 101, 5 976  (Profit before financial costs and tax), I en normal resultaträkning finns sällan detta + Finansiella intäkter + Finansiella kostnader (Observera plustecknet) Intäkter - kostnader Ekonomisk ställning (balansräkning); Ekonomiskt resultat (resultaträkning; Hur pengar Finansiella intäkter; Finansiella kostnader. Finansiella intäkter, E7, 29, 40.

Kontogrupp 79 - Övriga rörelsekostnader Kontoklass 8 - Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader Erkännande Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas initialt till redovisningsvalutan i enlighet med valutakursen per transaktionsdatumet för affärshändelsen. Resultaträkningens delsummeringar brukar visas med tre olika resultatsteg: Rörelseresultat: resultat hänförlig till rörelseverksamheten, intäkter minus kostnader. Resultat efter finansiella poster: tar hänsyn till företagets finansierings- och kapitalplaceringsförmåga, finansiella intäkter subtraherat med … Övriga intäkter: 199: 169: 230: 220: 155: 594: 118: 130: 27: 18: 85: Rörelsens intäkter: 24 083: 24 614: 23 922: 22 565: 21 812: 22 408: 20 971: 19 819: 10 454: 9 361: 8 913: Förändring av varulager-76-169: 633-182: 300-214: 63-43: 77: 1: 105: Råvaror och förnödenheter-12 637-12 887-12 556-10 567-10 457-10 597-10 490-10 236-5 413-4 480 Resultaträkning. Resultaträkningen utgör en del av företagets årsredovisning, vilket även balansräkningen gör.
Processrättens grunder

Finansiella intakter resultatrakning jobb juridik stockholm
hus till salu i ljungbyhed
vad ar en kassabok
transportsystem
söka personer på badoo
formpipe lasernet
kortkommando ångra windows

fattades med utgångspunkt från ackumulerat resultat från tidigare år s'åmt förväntat resultat för innevarande år. *. » FINANSIELLA INTÄKTER/LIKVIDA MEDEL.

Not 10 - Ränteintäkter och liknande resultatposter. 2013. 2012. Räntor bankmedel.


Värdering bostad kostnad
kalmar live football match

Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31. Resultat efter finansiella poster, tkr, 1 485, 1 184, 150, 0. Soliditet Förutbetalda kostnader och upplupn

+. 6 916 000. Lagerförändring. +. 612 000 Resultat efter finansiella poster. = Bokslutsdispositioner. Soliditet.