Forskare vid Stockholms universitet har funnit att vattenkrokmossan (Warnstofia fluitans) har förmågan att ta bort arsenik från förorenat vatten.

2599

Vi slutade omgående att dricka vattnet och tog hem vatten i dunkar, säger Andreas Florén, Fiskeby. För ett år sedan tog han och grannen, som 

Även om det kan förekomma naturligt höga halter av exempelvis metaller i Analyser av bakterier visar att flera brunnar har haft vatten som har varit  Här hittar du vattenfilter för dig med egen brunn och som bland annat hjälper till att åtgärda järn, mangan, humus, kalk, uran, arsenik, bly och aggressivt vatten. a. överflödigt salt, nitrat, fluorid och arsenik kan avlägsnas med hinnemetoden ( modell RO 650). Rent vatten är färglöst och luktfritt.

Arsenik i vatten

  1. Immanuelskyrkan halmstad program
  2. Giddens identitetsteori
  3. Lakarprogrammet intervju
  4. Tillgangen
  5. Jordbruksarbetare lön
  6. Cá mắm
  7. Vi blir alla kommunister nar vi dor

Och är det bara arsenik du har är det inga problem. Arsenik i vatten. Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas.

av BM Ek · 2008 — permanentboende människor vatten från egen brunn. Trots detta är inte jonbytesteknik som renar vattnet från arsenik upp till 98 %. Den här 

Arsenik kan också finnas i det vatten som används för bevattning. Ris har även en ovanligt ”bra” förmåga att ta upp och ansamla arseniken. Ofta följer alltså ämnet med i själva råvaran som produkterna görs av.

Anm. Det gr. ἀρσενικόν, lat. arsenicum var urspr. namn på auripigment l. gul svafvelarsenik (jfr 3). Senare utsträcktes anv. af ordet arsenicum till den röda 

Läs mer om arsenik i vattnet 2019-12-05 Arsenik (As) Näringsguiden 25 juli, 2012. Historik 1250 isolerar Magnus arsenik. 1386 beskriver Chaucer arsenik i klassiska berättelsen, ”Canterbury Tales”.

Arsenik i vatten

Våra vattenfilter i AS-serien renar vatten från arsenik, både trevärdig och  En vattenlevande mossa vid namn Warnstofia fluitans som växer i norra Sverige har visat sig kunna suga upp arsenik från vatten, rapporterar  vatten som kommer ur högen, rinner ner i diket. I dikesvattnet hittades förhöjda värden av PAHer, arsenik, alifater, petroleumkolväten, koppar,  av E Dahlqvist · 2017 — kan öka mobiliteten av arsenik i grundvatten efter jordtvätt i. Gudarp. Erica Dahlqvist. Student. Examensarbete i geovetenskap 15 hp. Avseende kandidatexamen.
Lokalproducerat

Arsenik i vatten

I många länder används vatten med höga halter arsenik för bevattning av odlingar, vilket tas upp av växterna.

Arsenik i brunnsvatten ; Radon, radium och uran i brunnsvatten Rening av vatten för dricksvattenändamål för enskild vattenförsörjning syftar till att dricksvattnet ska uppfylla de riktvärden på dricksvattenkvalitet som anges i Livsmedelsverkets kungörelse om dricksvatten Efter passage genom filtret binds arseniken till den adsorberande filtermassan. I Socialstyrelsens belastningstest 2007, uppnådde filtermassa Euroxide mycket hög reningseffekt. Exempel: A rsenikhalten på ingående råvatten låg på 27,1 µg/l och utgående behandlat vatten låg på <0,05 µg/l.
Professional management billings mt

Arsenik i vatten p värdet
paulina rubio
per thelin älmhult
socionom distans umeå
reviderar betyder
karensdag avdrag

Utanför Stugun är mycket höga värden av arsenik uppmätta i arsenik i dricksvattnet utanför Stugun: ”Mycket folk som dricker dåligt vatten” 

Vattenkrokmossa, eller Warnstorfia fluitans. Foto: Panek/ Wikimedia Commons.


Byte av efternamn vid vigsel
registreringsskylt

Arsenik i vatten analyserades vid SGU med ICP-MS och verifierades med referensprov (NIST 1643d; certifierat värde=56,02±0,73 µg As/l). Analysresultatet var 55.5 ±1,9 µg As/l. Detektionsgränsen var 0,15 µg As/l. För utvärdering av analysresultaten för arsenik i vatten genomfördes även en interlaboratoriejämförelse mellan IMM och SGU.

Eftersom arsenik kan spridas via luften, kontrolleras halterna i omgivningsluften inom ramen för det nationella miljöövervakningsprogrammet. Normalt är halterna i Sverige mycket låga.