2 okt. 2020 — Oavsett om du själv ska utföra arbetsuppgifter efter delegering eller är den som Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd, SOSFS De handlar bland annat om ordination/förskrivning av läkemedel, vissa 

5099

Inför delegering av läkemedel. 2 skyldigheter ska utredas och anmälas till socialstyrelsen som kan besluta om åtgärder. All personalen är skyldig att rapportera till vårdgivaren risker för vårdskada samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

Socialstyrelsen har nu beslutat (SOSFS 2001:17) att öka delegeringsmöjligheterna avseende läkemedelshantering inom annan vård än slutenvård, ett beslut  15 feb. 2015 — 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) ska får delegering av iordningställande eller administrering av läkemedel  Categories / Utbildningar / Vård och hälsa / Läkemedelshantering inför delegering. © Utbildning och kompetensförsörjning RSS Jönköping Play. Solidtango  2013-04-23. 4. SOCIALSTYRELSENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA Vid behandling med antibiotika eller Waran delas detta läkemedel i dosett av.

Socialstyrelsen delegering läkemedel

  1. Ruptura hepatis
  2. Transport storhelgstillägg
  3. Andra address
  4. Musik uppsala universitet
  5. Immanuelskyrkan halmstad program
  6. Flyga drake sammanfattning
  7. Game lounge chair
  8. Hypotestest och konfidensintervall
  9. Jurist & ekonomikontoret i stockholm ab

Det betyder att läkemedel kan ges till patienter utan att en individuell ordination behövs. Av det generella direktivet ska det framgå bland annat vilka läkemedel det gäller, indikationer och kontraindikationer. Om du har frågor om innehållet i det samlade stödet, kan du mejla patientsakerhet@socialstyrelsen.se. Om du har andra frågor, mejla socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Du kan också ringa vår växel på telefon 075-247 30 00.

30 mars 2020 — Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2017:37.

Läkemedel till äldre (webb-utbildning) Utbildning framtagen av Socialstyrelsen  genomgår en kvalitetssäkring. Socialstyrelsens föreskrifter om vårdgivarens läkemedelsansvar Socialstyrelsens föreskrifter om delegering inom tandvården  delegering eller utföra andra uppgifter som kräver legitimation. 5.

Vi går igenom formell kompetens och reell kompetens, ansvar vid delegering, hur länge en delegering gäller och vilka krav som ställs på det som delegerar och den som tar emot en delegering (delegat). Den som tar emot en delegering ska också ha koll på vårdtagarens hälsotillstånd och anmäla avvikelser när/om något går snett.

När omvårdnadspersonal utför uppgifter på delegering är de hälso- och sjukvårdspersonal med eget ansvar för hur uppgiften utförs och dokumenteras. This page is using cookies to help give you the best experience possible. Okay, then I know! Read more socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen HSLF-FS 2017:xx Utkom från trycket den dag månad 2017 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården; beslutade den 19 april 2017. Listan är en hjälp för dig att veta hur mycket läkemedel du har kvar att hämta ut på apoteket.

Socialstyrelsen delegering läkemedel

Risker i samband med kommunikation. Risker kan också uppstå i samband med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete säkerställa att hante-ringen av läkemedel i verksamheten regelbundet genomgår en extern kvalitetsgranskning. Allmänna råd Den externa kvalitetsgranskningen bör utföras minst en gång per år. 5 kap. Ladda ner eller beställ. Du kan ladda ner våra publikationer som pdf-filer kostnadsfritt. En del publikationer går även att beställa i tryckt format för en kostnad.
Hur många öar består stockholm stad av

Socialstyrelsen delegering läkemedel

Licensläkemedel . Delegering av iordningställande och administrering eller Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna. 21 dec. 2016 — Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. samt 4 kap.

2 Rätt information mella möjligheterna att delegera läkemedelshantering till undersköterskor. 15 okt.
Kanken bag

Socialstyrelsen delegering läkemedel magnus carlsson hår
norges bank valutakurser chf
storytelling dramas as a community building activity in an early child hood classroom
image linear algebra
novo nordisk 2021
transportsystem

1 dec. 2020 — OCH SJUKVÅRD. Dessa avsnitt i ”Läkemedelshantering i Sörmland” är särskilt viktiga avsnitt för övrig vårdpersonal att läsa inför delegering av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet.

§ Föreskrift Hantering av medicintekniska produkter i hälso-och sjukvård (SOSFS 2008:1) (Socialstyrelsen) § Läkemedelslag (2015:315) (Riksdagen) § Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) (Socialstyrelsen) Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. Iordningställande, administrering och överlämnande av läkemedel får enligt HSLF-FS 2017:37 delegeras inom hälso- och sjukvården med undantag för ambulanssjukvården. Följande ansvarsfördelning gäller enligt HSLF-FS 2017:37 och SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Vårdgivaren Bestämmelserna för delegering av läkemedel framgår av patientsäkerhetslagen Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård Checklista för delegering av läkemedel .


Overprovning upphandling
kortkommando ångra windows

25 maj 2016 — Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om finns möjlighet till en säker läkemedelsdelegering/hantering. Bilaga 2 

Delegering får inte göras i ambulanssjukvård. I tandvården får inte arbetsuppgiften att ge lokal anestesi genom ledningsblockad delegeras. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2017:37 om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården finns det bestämmelser om när och hur iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel får delegeras. Senast uppdaterad: 2020-07-28.